Archive for category Įvairūs

FPS ir Pascal kompiliavimas Windows 7

Kaip žinia Windows  7 (64 bitų) aplinkoje neveikia senas ‘geras’ mokyklinis FPS. Taigi, iškyla klausimas – ką daryti?

Užeinam į freepascal.org ir atsisiuntę kompiliatorių jį instaliuojam. Dabar mums reiks sukonfiguruot jį taip, kad galėtume kompiliuot komandine eilute.  My Computer (right click) -> Properties -> Advanced system settings -> Environment Variables ir atidarytas langas turėtų atrodyt panašiai:

Environment variables

Jeigu nėra PATH spaudžiam New ir į Variable Name įrašom PATH ir išsaugom. Dabar jei ir neturėjom – jau turim, tai pasirinkę  PATH spaudžiam edit ir į Variable Value (su kabutėm)  įrašom:

C:\FPC\2.4.2\bin\i386-win32

Jeigu jūsų FPC aplankas yra kurnors kitur atitinkamai pakeiskite kelią link ‘i386-win32’. Jeigu jau buvo kažkokios PATH Varibales, tai atskiriam jas kabliataškiu.

Taigi, konfiguracija baigta, o dabar reik išmokt kompiliuoti be pagalbinių įrankių. Patarčiau savo pascal failus persikelt kurnors į pvz “C:/Pascal“, kad būtų kuo turmpesnis adresas link jų. Spaudžiam Start ir į paiešką įvedam CMD. Taip atidarėme konsolę. Dabar reik nukeliaut link savo pascal failų katalogo. Vedam “cd C:/Pascal“. Norint kąnors sukompiliuot vedam “fpc failoVardas.pas“. Norint paleist vedam “failoVardas.exe“ ir tiek. Na, o redaguot savo failus galit su betkokiu redaktoriumi, asmeniškai patarčiau Notepad++.

Vienintelis nepatogumas, kad kiekvieną kart išjungus konsolę jum teks vėl ją atidarinėt ir vest “cd C:/Pascal“…

English version.

Reklama

, , ,

2 Komentaras

Konkursinio Balo Skaičiavimas

Stojant kyla klausimas kaip, po velnių, skaičiuoti tą konkursinį balą? O jį pasiskaičiuoti vertėtų dar prieš stojant, kad pasvertumėt savo šansus įstot ten kur norit ir žinot kokiu apytiklsiai balu reik išlaikyt tam tirką egzaminą. Balų skaičiuklėm pasikliaut neverta, nes karts nuo karto aukštosios mokyklos pakeičia savo svertinius kooficientus ir skaičiuoklės atsilieka nuo realybės. Todėl bandysiu paaiškint, kaip Konkursinį Balą (KB) paskaičiuoti senoviniu ir patikimiausiu – rankiniu būdu. Kaip pavizdį imsiu Vilniaus Universitetą.

Taigi suriaskim konkursinio balo formulę, kuri visose aukštosiose, kogero, nekinta. VU ją radau čia, 4 puslapyje.

Konkursinio Balo Formulė

Kyla klausimas, kaip perskaičiuoti tą egzamino pažymį? Jis perskaičuojamas vienodai visose aukštosiose ir jo perskaičavimo tvarką man pavyko rasti VGTU puslapyje:

Pažymys Perskaičiuotas pažymys
brandos egzamino Valstybinio brandos egzamino (EV) EV / 10 + 13
Mokyklinio brandos egzamino * (EM) EM + 3
B lygio brandos egzamino (EB) EB + 3
metinis Tikslinio kurso (T) arba S lygio (MT) MT + 2
Išplėstinio kurso (A) arba A lygio (MA) MA + 1
Bendrojo kurso (B) arba B lygio (MB) MB + 0

Na, o dabar beliko išsiaiškinti svertinius koeficientus. VU juos galime rast čia, nuo 14 puslapio.

Pavyzdžiui, noriu stot į Programų Sistemas, kuriom reik matematikos su 0.4 svertiniu kooficentu, IT ir Lietuvių k. egzaminų su 0.2 kooficentais. Ir užsienio kalbos pažymio su 0.2 kooficentu. Tarkim gausiu tokius egzaminų rezultatus:

Matematika 60%, Lietuvių 70%, IT 55%, ir Anglų kalbos A lygio pažimį 9.

Perskaičuojam pažymius:

Matematika = 60/10 + 13 = 19; IT = 55/10 + 13 =18.5; Lietuvių k. = 70/10 + 13 =20;  Anglų k. = 9 + 1 = 10

KB =(0.4 * 19) + (0.2 * 18.5) + (0.2 * 20) + (0.2 * 10) = 17.3

Dabar tereik palygint savo KB  su praeitų metų stojančiųjų KB. VU 2009m. galime rast čia.

6 Komentaras

Vyriausybė vėl iš mūsų tyčiojas?

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS TURTO INVESTAVIMO Į VIEŠĄSIAS ĮSTAIGAS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397) 19 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752) 13 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Nustatyti, kad valstybei nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas – 5 litai iš Švietimo ir mokslo ministerijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų – kaip valstybės, kuriai atstovauja Švietimo ir mokslo ministerija, įnašas perduodamas šioms viešosioms įstaigoms:

 • Elektrėnų profesinio mokymo centrui – 1 litas;
 • Kauno mechanikos mokyklai – 1 litas;
 • Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklai – 1 litas;
 • Kuršėnų politechnikos mokyklai – 1 litas;
 • Raseinių technologijos ir verslo mokyklai – 1 litas.

Ministras Pirmininkas                                                                        Gediminas Kirkilas

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                Roma Žakaitienė

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=285169

6 Komentaras

Valdžią perduokim Jėzui Kristui

– “Mes tūrym prypažyncy Kristaus karalių. Ir prašyti malonės <…> nes jis deklaravo per savo pranšiskvystes“

Kristus jai deklaravo… Gerai. Viskas. Net nežinau ką čia sakyti…

http://www.lrytas.lt/videonews/?id=12453537251243789744&sk=18

Parašykite komentarą

Emai

Štai tokie straipsniai publikavosi dienraštyje “Vilniaus Diena“ Sausio 30d.
Negalėjau nesusijuokt ir neįamžinti.

,

Parašykite komentarą

Twitter

twitter

Vakar užsiregistravau twitteryje pažiūrėt kas tai per vienas ir visai patiko.

Twitter.com – tai įdomi komunikavimo tarnyba. Joje rašomi trumpi, iki 140 simbolių pranešimai. Dažniausiai apie šiuo metu užsiimama veikla ar pastebėjimais. O, kad viskas vyktu realiuoju laiku  juos parašyti galima tiesiog iš savo mobilaus telefono, laptopo ar PC. Galima pasirinkti žmones kurių įrašus nori sekti ir jie bus iš kart siunčiami, kad ir į mobilų telefoną.

Twitteriu naudojasi ir nemažai lietuvių, štai čia Karolis pasirįžo stengtis sekti juos visus ir sudarė visiem prieinamą sąrašą. O čia maniškis profilis.

2 Komentaras

Ko išmokau iš Prison Break?

Prison Break

 • Nusikaltėliai, nuteisti kalėti iki gyvos galvos, dažniausiai būna geri žmonės.
 • Svarbų tavo pokalbį būtinai išgirs koks pašalietis, galintis pakenkt.
 • Pargriuvęs ant žemės greičiausiai rasi šalia besivoliojantį labai svarbų daiktą.
 • Kad ir kur bebūtum, kai tau reikės bėgti, pakeliui atsiras žmogus lipantis į savo mašiną, kurią gali lengvai pasisavinti.
 • Paprastu pistoletu iš 200-300 metrų laisvai galima pataikyti tiesiai į galvą iš vieno šūvio.
 • Pro betkokį kalėjima galima prasikast tunelį.
 • Kalėjimuose dažniausiai būna užslaptinti kambariukai.
 • Žmogus gali visą naktį bėgti nuo policijos su šunimis mišku ir dar poto dieną plaukti panėręs porą kilometrų.
 • “Truck’uose“ būna slapta erdvė į kurią telpa žmogus.
 • Pabėgęs iš kalėjimo žmogus – nebe nusikaltėlis.
 • Kilus gaisrui, iš patalpos išsiurbiamas visas deguonis, kad ugnis nepaplistų ir užtrenkaimos durys.
 • Moteris, surištom rankom ir kojom, laisvai per pora sekundžių gali užmušti betkokį vyrą.
 • Amerikiečiai palieka namų ir butų duris atrakintas, net kai jų pačių nėra namie.
 • Mašinose, po vairu, visada styro du nutrūkę laidai kuriuos sujungus mašina užsiveda.
 • Kad visam miestui atjungi vandenį užtenka perdegint lengvai pasiekiamus saugiklius.
 • Su didelėm replėm be didesnių pastangų galima perkirpt grandines ir spynas vienu mostu.

3 Komentaras

Anti-Tecktonik

http://www.youtube.com/watch?v=yAhkgs5FB5g

6 Komentaras

Hamachi

Hamachi tai yra programa kuri imituoja LAN. Nors ir du kompiuteriai nėra sujungti, bet su hamachi galite imituoti LAN. Tai dažniausai pritaikoma žaidžiant žaidimus, arba kuraint privatų žaidmo serverį, neturint išorinio IP. Ja naudotis labai paprasta ir nereikia jokių sudėtingų konfiguracijų. Tiesiog sukuriate kanalą ir kitas žmogus į jį prisijungia.
Parsisiųsti

3 Komentaras